แพนสยามนั้นรับงานโลหะเกือบทุกชนิด ทั้งการกลึงชิ้นงานด้วยเครื่องจำปา จนถึงชิ้นงานด้วยเครื่องซีเอนซี
ที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง การเชื่อมชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า, เครื่องเชื่อม , ซีโอทู, เครื่องเชื่อมอาร์กอน
การเชื่อมชิ้นงานด้วยไฟฟ้า เครื่องอาร์ค การรีดเกลียวทั้งเกลียวนอก และเกลียวในการเจาะรูต๊าปเกลียว

 

แผนกกลึง รีดเกลียว

 

แผนกเจาะต๊าป

 

งานเชื่อม

 

ตัวอย่างงานเชื่อม