รับงานฉีด ซิงค์อะลอย แบบครบวงจร


แพนสยาม รับงานฉีดซิงค์อะลอย แบบครบวงจร ทั้งแบบฉีดซิงค์อะลอยแบบขึ้นรูปตามแบบแม่พิมพ์ (zinc alloy die-casting) โดยเรามีฝ่าย R&D ที่จะค่อยให้คำปรึกษา ในการออกแบบ และปรับปรุงแบบตามที่ท่านต้องการเพื่อให้สินค้า มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการเขียนแบบขึ้นมา  ทดลองการใช้งานในระบบซอฟแวร์ สามมิติ (3D)ก่อนที่จะเปิดพิมพ์ ฝ่ายแม่พิมพ์ก็จะรับงานต่อจากฝ่าย R&D เพื่อเปิดแม่พิมพ์ถาวร ขึ้นมาตามแบบของลูกค้า หรือแบบที่ลูกค้าร่างขึ้นมา การทำแม่พิมพ์ เราจะใช้วัตถุดิบเกรดAในการทำแม่พิมพ์ เพื่อการใช้งานที่คงทนยาวนาน เรามีเครื่องฉีดซิงค์อะลอยที่มีขนาดตั่งแต่ 80 – 100 ตัน ที่จะฉีดตัวชิ้นงานได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงมีขนาดใหญ่ได้

 

 

กระบวนการฉีดขึ้นรูป

 

แผนกแม่พิมพ์ฉีดซิ้งค์ / เครื่องจักรฉีดซิงค์

 

ขั้นตอนการตกแต่งชิ้นงาน

 

ตัวอย่าง Zinc Alloy Products

 

ตัวอย่างงาน Zinc Alloy

 

กลุ่มสินค้าที่ทําจาก Zinc Alloy