รับงานฉีดพลาสติก แบบครบวงจร

ทางแพนสยามรับงานฉีดพลาสติกทุกชนิดแบบครบวงจร ทั้งแบบฉีดพลาสติกขึ้นรูปตามแบบแม่พิมพ์ (plastic injection ) แบบฉีดพลาสติกเป็นแบบเส้นยาวทั้งแบบนิ่ม และแบบแข็ง (plastic extrusion) โดยเรามีฝ่าย R&D ที่จะคอยให้คำปรึกษา ในการออกแบบ และปรับปรุงแบบตามที่ท่านต้องการเพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการเขียนแบบขึ้นมาและทำตัวอย่างด้วยระบบ3Dขึ้นมาให้เหมือนสินค้าจริงก่อนที่จะเปิดพิมพ์ ฝ่ายแม่พิมพ์ก็จะรับงานต่อจากฝ่าย R&D เพื่อเปิดแม่พิมพ์ถาวรขึ้นมาตามแบบของลูกค้า หรือแบบที่ลูกค้าร่างขึ้นมา การทำแม่พิมพ์ เราจะใช้วัตถุดิบเกรดAในการทำแม่พิมพ์ เพื่อการใช้งานที่คงทนยาวนาน เรามีเครื่องฉีดพลาสติกที่มีขนาดตั้งแต่ 80 – 150 ตัน ที่จะฉีดตัวชิ้นงานได้ตั่งแต่ขนาดเล็กจนถึงมีขนาดใหญ่ได้

เครื่องฉีดพลาสติก

ตัวอย่างงานฉีดพลาสติก

กลุ่มตัวอย่างสินค้าฉีดพลาสติก