PANSIAM
OEM SERVICE

The Wholesaler and Retailer for Furniture Fittings Products and Construction Part Product and OEM Products

ด้วยมาตรฐานและกระบวนการผลิตของเรา รวมถึงความพร้อมของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต พร้อมบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ แบบ 3D

ทางแพนสยามรับงานฉีดพลาสติกทุกชนิดแบบครบวงจร ทั้งแบบฉีดพลาสติกขึ้นรูปตามแบบแม่พิมพ์ (plastic injection ) แบบฉีดพลาสติกเป็นแบบเส้นยาวทั้งแบบนิ่มและแบบแข็ง (plastic extrustion ) 

รับงานฉีดซิงค์อะลอย แบบครบวงจร ทั้งแบบฉีดซิงค์อะลอยแบบขึ้นรูปตามแบบแม่พิมพ์ ( zinc alloy die-casting  )

บริการปั๊มโลหะทำแบบครบวงจร ตั้งแต่การเอาตัวอย่างสินค้า หรือแบบดรออิ้ง หรือแบบร่างขึ้นมาเอง

บริการฉีดอลูมิเนียมทั้งฉีดขึ้นรูปและเป็นเส้นยาว

แพนสยามนั้นรับงานโลหะเกือบทุกชนิดทั้งการ

การกลึงชิ้นงาน ด้วยเครื่อง จำปา จนถึงชิ้นงานด้วยเครื่อง ซีเอน ซี ที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง