สกรูปลายสว่านหัวเตเปอร์รุ่นมีปีก SELF-DRILLING SCREW WITH WING