สกรูปลายสว่านหัวหกเหลี่ยม SELF-DRILLING SCREW STAINLESS STEEL และสกรูปลายสว่านหัวไนล่อนNYLON HEAD SELF-DRILLING SCREW