พุ๊กเหล็กเกลียวเหล็ก METAL PLUG

ลักษณะทั่วไปของพุ๊กเหล็กเกลียวเหล็ก

 

พุ๊กเหล็กเกลียวเหล็ก เป็นพุ๊กที่ผลิตจากเหล็กปั๊ม และใช้งานร่วมกับสกรูเกลียวเหล็ก เนื่องจากผลิตจากเหล็กจึงมีความสามารถ
ในการรับนํ้าหนักสูงกว่าพุ๊กพลาสติกมาก และรับนํ้าหนักได้เกือบเท่าพุ๊กเหล็กแต่ใช้กับงานที่ไม่ใหญ่นักและการติดตั้งจะง่ายกว่า
เมื่อติดตั้งแล้ว งานติดตั้งก็ดูเรียบร้อย

  • การใช้งาน

1. ใช้สําหรับการติดตั้งชิ้นงานขนาดเล็กแต่มีนํ้าหนักมาก
2. ติดตั้งกับจุดที่มีความเคลื่อนไหวหรือต้องรับแรงตลอดเวลาเป็นช่วงๆ เช่น การติดตั้งผ้าม่าน การติดตั้งราวแขวนผ้า
ติดตั้งทีวี การติดตั้งชั้นวางของและอื่นๆ
3. การติดตั้งระบบดับเพลิงเพราะทนความร้อนได้นานกว่าพุ๊กพลาสติก
4. การติดตั้งนอกบ้านที่อาจะเกิดสนิมได้ง่าย ก็ใช้เป็นรุ่น ดาโคไทน์

  • ข้อดี

1. การติดตั้งที่ต้องรับนํ้าหนักสูงกว่าพุ๊กพลาสติก ใช้งานง่ายสะดวก
2. เหมาะสําหรับการติดตั้งงานในที่ร่ม เช่นการติดตั้งภายในห้องพักหรือภายในบ้านที่ต้องการความเรียบร้อยสวยงาม
และมั่นใจในเรื่องการรับนํ้าหนักด้วย
3. มีรุ่นชุบ ดาโคไทน์ ที่สามารถทนการเป็นสนิมได้สูงมากสามารถใช้นอกบ้าน หรืองานในห้องนํ้าได้
4. ต่างกับพุ๊กพลาสติกที่เวลาใช้งานไป 2-3 ปี พลาสติกจะล้าและทําให้รับแรงลดลงจนทําให้หลุดได้เมื่อโดนแรงดึงบ่อยๆ
5. ใช้งานได้ดีกับอิฐมวลเบา

  • ข้อควรระวังในการติดตั้งและการใช้

1. การใช้สกรูเกลียวเหล็กต้องใช้ขนาดเบอร์ของสกรูเกลียวเหล็กให้ถูกขนาด คือเบอร์เล็กใช้ขนาดเบอร์ 7 ขนาดใหญ่เบอร์ 8
2. การติดตั้งนอกอาคาร หรือในที่เปียกนํ้าได้ต้องระมัดระวังการเกิดสนิม หรือใช้รุ่นที่ชุบดาโคไทน์

  • การติดตั้ง

1. พุ๊กเหล็กเกลียวเหล็กมี 2 ขนาด คือขนาด 7 มิล และ 8 มิล โดยเจาะคอนกรีต 7 มิล ลึก 32 มิล สําหรับตัวเล็ก
กับเจาะขนาด 8 มิล ลึก 35 มิล สําหรับรุ่นใหญ่
2. สอดพุ๊กเหล็กเกลียวเหล็กด้านที่เป็นปลายหยัก สี่แฉกลงไปจนเสมอพื้นคอนกรีต
3. ใช้สกรูเกลียวเหล็กสอดผ่านวัตถุที่จะยึดแล้วไข จนกว่าจะแน่น