พุ๊กเหล็กยึดพนังกลวงเหล็ก HOLLOW WALL ANCHOR

 

ลักษณะทั่วไปของพุ๊กเหล็กยึดพนังกลวงเหล็ก

พุ๊กเหล็กยึดพนังกลวงเหล็ก เป็นพุ๊กเหล็กที่ทําจากปลอกเหล็กกลมตรงกลางผ่าเป็น3แฉก มีเกลียว
ตัวเมียตรงปลายแล้วใช้สกรูดึงเพื่อให้ปีกของพุ๊กขยายออกโดยรอบและยึดภายในของผนังกลวง
เป็นพุ๊กที่ใช้ในงานยึดเกาะผนังกลวงหรือผนังยิปซั่ม ขาของพุ๊กเหล้กจะกางออก เพื่อยึดกับผนังกลวงด้านใน
จนแน่นแล้วไขสกรูออก เมื่อต้องการติดตั้งก็ใช้สกรูไขยึดกับพุ๊กอีกที หรือสามารถถอดสกรูเข้าออกได้หลายครั้ง

  • การใช้งาน

1. ใช้ติดตังผนังกลวงต่างๆ เช่น ผนังยิปซั่ม ผนังอิฐบล็อค ผนังไม้อัด เป็นต้น
2. ใช้ได้ดีกับผนังอิฐมวลเบาเหมือนกันเพราะสามารถขยายปีกได้กว้างและยึดเกาะผนังได้ดี

 

  • ข้อดี

1. สามารถยึดของติดกับผนังกลวง ผนังยิบซั่ม ผนังไม้อัดแน่น หนามั่นคงเพราะทําจากเหล็ก และมีปีกที่กางออก
ยึดผนังถอดสกรูเข้าออกได้หลายครั้ง
2. มีหลายขนาดและหลายความยาวขึ้นกับความหนาของผนังกลวงและการรับนํ้าหนักของพุ๊ก

 

  • ข้อควรระวัง

1. การเจาะรูต้องไม่เจาะใหญ่จนเกินไปเพราะจะทําให้การรับแรงเสียไปได้
2. การเลือกขนาดและความยาวขึ้นกับความหนาของผนังกลวงและการรับนํ้าหนักของพุ๊กจะมีความสําคัญมาก เพราะความหนา
ของผนังกลวงจะเกี่ยวกับการขยายตัวของขาพุ๊กเพราะผิดขนาดจะทําให้ยึดไม่แน่น

 

  • การติดตั้ง

1. เจาะรูบนผนังกลวงขนาดที่เหมาะสมแล้วสอดพุ๊กลงไปจนสุด ตรงหัวพุ๊กจะมีเขี้ยวอยู่ ใช้ค้อนตอกให้เขี้ยวจมผนังยิปซั่ม
หรือผนังไม้อัดเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวพุ๊กหมุนในกรณีเข้าไขสกรูให้ปีกพุ๊กขยายตัวเต็มที่
2. ขันสกรูเพื่อให้ขาของพุ๊กขยายเบ่งออกยึดติดผนังด้านในจนสุด จนรู้สึกตึงมือ
3. ไขสกรูออกแล้วใส่วัตถุที่จะยึดแล้วขันกลับให้แน่น

 

 

 

 

2. พุ๊กยึดผนังกลวงพร้อมตะขอและห่วง Hollow Wall Anchor With Hooks And Eyes

 

พุ๊กยึดผนังกลวงพร้อมตะขอและห่วง พุ๊กนี้เป็นรุ่นเดียวกับพุ๊กยึดผนังกลวงเหล็ก
เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบให้มีห่วงหรือตะขอ การใช้งานง่ายขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้ง
ตัวห่วงหรือตะขอทีหลัง การใช้งานก็เหมือนกับพุ๊กผนังกลวงที่ใช้ติดตั้งผนังกลวง หรือ
ผนัง ยิบซั่มต่างๆ เพียงทำให้งานสะดวกขึ้น

  • การใช้งาน

1. ใช้สําหรับงานห้อยแขวน ผนังกลวง ผนังยิปซั่มบอร์ด ผนัง อิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อค

  • ข้อดี

1. การติดตั้งสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งตัวห่วง หรือตัวตะขอทีหลัง
2. รับแรงดึงได้สูง

 

  • ข้อควรระวัง

1. การเจาะรูต้องไม่เจาะใหญ่เกินไปเพราะจะทําให้การรับแรงเสียไปได้
2. การเลือกขนาดและความยาวของพุ๊กมีความสําคัญมากเพราะความหนาของผนังกลวง
จะเกี่ยวกับการขยายตัวของขาพุ๊ก เพราะผิดขนาดจะทําให้ยึดไม่แน่น

  • การติดตั้ง

1. เจาะผนังยิปซั่ม ขนาดรู 7 มิล
2. สอดพุ๊กลอดผ่านรูที่เจาะแล้วไขสกรูให้ปีกของพุ๊กยึดผนังกลวงบานเต็มที่