พุ๊กยึดผนังกลวงพลาสติก รุ่นปีกผีเสื้อ PLASTIC TOGGLE BOLTS

 

 

VDO การติดตั้งจาก  https://www.youtube.com/watch?v=O8id_tkx-MU