ความรู้เรื่องการใช้งาน พุ๊กตะกั่ว / SINGLE EXPANSION ANCHORS

พุ๊กตะกั่ว / SINGLE EXPANSION ANCHORS

 

  • ลักษณะทั่วไปของพุ๊กตะกั่ว

พุ๊กตะกั่ว ปรกติจะเป็นที่ขยายตัวทั้งสองข้าง DOUBLE EXPANSION ANCHOR ซึ่งรุ่นเดิมมักจะมีปัญหาเมื่อใช้ไปนานๆ
ตัวพุ๊กมักจะสั่นคลอน อาจทำให้หลวม และหลุดได้เราจึงพัฒนาโดยทำให้ตัวพุ๊กขยายตัวเพียงข้างเดียว ทำให้แกนพุ๊กไม่หลุดง่าย
เมื่อเกิดการหลวมและการขยายตัวก็สามารถขยายได้มากกจึงเหมาะสำหรับผนังคอนกรีตทั่วไป โดยใช้ร่วมกับสลักเกลียว สกรูต่างๆ

  • ข้อดี

1. เป็นพุ๊กที่รับนํ้าหนักได้สูงมากทั้งแรงดึงและแรงเฉือนโดยจะขึ้นอยู่กับตัวสกรูที่ใช้ด้วย
2. รับแรงสั่นสะเทือนได้ดี จึงเหมาะสําหรับติดตั้งงานติดตั้งเครื่องจักรหรือ ติดตั้งที่ต้องมีการเคลื่อนไหว เช่น เครน ลิฟต์
บันไดเลื่อน เป็นต้น
3. ส่วนตัวซิงค์เองก็สามารถกันสนิมอยู่แล้วจึงเหมาะกับงานกลางแจ้งอีกด้วย

  • การใช้งาน

1. พุ๊กตะกั่วเป็นพุ๊กตัวเมียต้องใช้ร่วมกับสกรู หรือใช้ร่วมกับสตัดเกลียว ส่วนความยาวของสกรูต้องขึ้นกับความหนาของวัสดุ
ที่จะยึดกับความยาวของพุ๊กรวมกัน
2. การใช้งานสามารถใช้งานกลางแจ้งได้ดีเพราะตัวพุ๊กเป็นซิงค์อะลอยไม่เป็นสนิม
3. ใช้งานติดตั้งกับพื้น หรือติดตั้งเครื่องจักร

  • การติดตั้ง

1. เจาะปูนตามขนาดและความลึกที่กําหนด
2. สอดตัวพุ๊กตะกั่วโดยเอาด้านที่มีเกลียวลงไปข้างล่างจนเสมอกับพื้นคอนกรีต
3. วางวัสดุที่จะยึดลงตรงตําแหน่งที่ต้องการแล้วสอดสกรูทะลุขันสกรูให้แน่น

 

 

 

  • ข้อระวังในการติดตั้ง

1. พุ๊กตะกั่วมี2ด้านซึ่งปกติจะคล้ายกัน แต่จะมีตัวเมียอยู่ข้างเดียว ตอนสอดใส่ต้องระวังให้เอาด้านที่มีเกลียวสอดลงไปก่อน
เอาด้านไม่มีเกลียวขึ้นข้างบนเพราะตัวที่มีเกลียวเมื่ออยู่ข้างล่าง เวลาใส่สกรูขันเพื่อดึงขึ้นมาจะทําให้ปลอกพุ๊กขยายตัว
2. การติดตั้งเมื่อต้องการแรงดึงเพิ่มขึ้นก็อาจเจาะรูและฝังตัวพุ๊กให้ลึกกว่าระดับพื้นก็สามารถรับแรงได้สูงขึ้น
3. การติดตั้งแบบห้อยแขวนนั้นเวลาใช้สตัดหรือสกรูต้องใช้หัวน็อตตัวเมีย ขันอัดตัวพุีกให้แน่นก่อนเพราะเวลาใช้รับแรงดึงลงมา
ตัวพุ๊กยังขันไม่แน่นอาจหลุดได้

 

 

พุ๊กตะกั่วพร้อมห่วงหรือตะขอ

 

พุ๊กตะกั่วพร้อมห่วงหรือตะขอ / Single Expansion Anchors

  • ลักษณะทั่วไป

พุ๊กตะกั่ว ที่เราดัดแปลงให้ใช้งานได้กับงานห้อยแขวนผนังหรือเพดาน โดยใช้สกรูที่หัวเป็นห่วงกับตะขอหรือ ห่วงแขวนแทนน็อต
ทำให้การติดตั้งงานสะดวกและง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องยึกพุ๊กกับห่วง หรือตะขออยู่ก็ทำให้งานรวดเร็วขึ้นไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน

  • การใช้งาน

1. ใช้กับงานห้อยแขวนต่างๆกับเพดานหรือผนังทั่วไปเช่นคอนกรีตหรือผนังอิฐเป็นต้น
2. ใช้กับงานติดตั้งที่ต้องการ การเคลื่อนย้ายเข้าออก

  • ข้อดี

1. เป็นพุ๊กที่รับนํ้าหนักได้สูงมากทั้งแรงดึงและแรงเฉือนโดยจะขึ้นกับตัวตะขอที่ใช้ด้วย
2. รับแรงสั่นสะเทือนได้ดี
3.วัตถุดิบเป็นซิงค์อะลอยก็สามารถกันสนิมได้อยู่แล้วจึงเหมาะสําหรับงานกลางแจ้งอีกด้วย

  • การติดตั้ง

1. เจาะปูนตามขนาดและความลึกที่กําหนด
2. สอดตัวพุ๊กตะกั่วโดยเอาด้านที่มีเกลียวลงไปข้างล่างจนเสมอกับพื้นคอนกรีต
3. ใช้กุญแจจับตัวห่วงหรือตะขอแล้วขันให้แน่น แล้วไขตัวสกรูที่อยู่บนตัวห่วงอัดกับตัวพุ๊ก เพื่อยันให้พุ๊กไม่คลายตัว

 

  • ข้อควรระวังในการติดตั้ง

1. พุ๊กตะกั่วมี2ด้านซึ่งปกติจะคล้ายกัน แต่จะมีเกลียวตัวเมียอยู่ข้างเดียว ตอนใส่ต้องระวังให้เอาด้านที่มีเกลียวสอดลงไปก่อน
เอาด้านไม่มีเกลียวขึ้นข้างบนเพราะตัวที่มีเกลียวเมื่ออยู่ข้างล่างเวลาใส่สกรูขันเพื่อดึงขึ้นมาจะทําให้ปลอกพุ๊กขยายตัว
2. การติดตั้งเมื่อต้องการแรงดึงเพิ่มขึ้นก็อาจเจาะรูและฝังตัวพุ๊กให้ลึกกว่าระดับพื้นก็สามารถรับแรงได้สูงขึ้น
3.การติดตั้งแบบห้อยแขวนนั้นเวลาใช้สตัด หรือสกรูต้องใช้หัวน็อตตัวเมีย ขันอัดตัวพุ๊กให้แน่นก่อน เพราะเวลาใช้รับแรงดึง
ลงมาตัวพุ๊กยังขันไม่แน่น อาจหลุดได้
4. ในการติดตั้งไม่ควรทุบตัวพุ๊กอย่างรุนแรงเนื่องจากจะทําให้ตัวพุีกตะกั่วแตกได้