ความรู้เรื่องการใช้งาน พุ๊กดร๊อป-อิน / DROP-IN ANCHOR

พุ๊กดร๊อป-อิน / DROP-IN ANCHOR

พุ๊กดร๊อป-อิน DROP-IN ANCHOR

 

  • ลักษณะทั่วไปของพุ๊กดร๊อป-อิน

พุ๊กดร๊อป-อิน นั้นเป็นพุ๊กระบบตัวเมีย เป็นเหล็กกลมปลายผ่า และมีสลักเดือยขยายอยู่ข้างในมีเกลียวอยู่อีกด้านหนึ่ง
เวลาติดตั้งก็ใช้ดันสลักเดือยขยายลงไปดันให้ด้านหัวของพุ๊กขยายตัวออกยึดเกาะผนังคอนกรีต การใช้งานก็ต้องใช้ร่วมกับ
สกรูตัวผู้ หรือสลักเกลียวต่างๆ

  • การใช้งาน

1. งานห้อยแขวนต่างๆ เช่นงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ระบบนํ้าดับเพลิง และระบบท่อต่างๆ
2. ยึดที่นั่งสนามกีฬา, เครื่องจักร
3. ใช้ในการติดตั้งแอร์คอนดิชั่น และรระบบระบายลม การติดตั้งท่อลมต่างๆ
4. เหมาะสําหรับงานติดตั้งระบบรางเดินสายไฟ ในโครงสร้างตึกใหญ่

  • ข้อดี

1. เป็นพุีกที่ติดตั้งง่ายและสะดวก ไม่ต้องใช้เครื่องมือมากนัก
2. การติดตั้งสามารถติดตั้งเสมอพื้นคอนกรีต หรือลึกจากผิวก็ได้ เพียงแต่ต้องตอกสลักเดือยข้างในพุ๊ก
จนหัวสลักเสมอกับปลายพุ๊ก
3. ขนาดพุ๊กปลอกไม่หนามาก ขนาดไม่ใหญ่มากนักจึงไม่ต้องเจาะปูนขนาดใหญ่เกินไป
4. มีทั้งเกลียวหุนและเกลียวมิล มีทั้งเหล็กและสแตนเลส

  • การติดตั้ง

1. เจาะรูคอนกรีตตามสเป็คอย่างน้อยก็เท่าความยาวของพุ๊ก ให้ตัวพุีกเสมอกับผิวคอนกรีต ในกรณีต้องการ
ให้รับนํ้าหนักมากขึ้นก็ต้องเจาะคอนกรีตให้ลึกขึ้น แต่ความยาวของสกรูต้องยาวขึ้น
2. ใช้ตัวเซ็ทติ้งตอกจนตัวสลักเดือยจมและบ่าตัวเซ็ตติ้งเสมอกับขอบตัวพุ๊ก
3. นําวัตถุที่จะยึดมาแล้วใช้สกรูลอดผ่านวัตถุที่จะยึดแล้วไขยึดกับพุ๊กให้แน่น

 

 

 

  • ข้อควรระวังในการติดตั้ง

1. การติดตั้งกับพื้นหรือผนังกลวงจะทําให้การรับนํ้าหนักไม่ค่อยดี ไม่ควรใช้
2. การติดตั้งกับผนังคอนกรีตมวลเบา ก็ไม่ค่อยดีนัก
3. การติดตั้งต้องตอกเดือยขยายให้มิด โดยให้เดือยจมลงเสมอกับหัวพุ๊กเพื่อให้พุ๊กขยายตัวได้เต็มที่ แต่ต้องไม่อัด
จนเดือยทะลุออกด้านหัวพุ๊ก หรือตอกเข้าน้อยเกินไปทําให้ยึดเกาะไม่แน่น อาจหลุดได้